เด็กยุค 90 ต้องรู้จัก!! อาจารย์แม่ อ.รศ.สุนีย์ สินธุเดชะ นักพูดและพิธีกรชื่อดัง ในวัย 87 ปี

เด็กยุค 90 ต้องรู้จัก!! อาจารย์แม่ อ.รศ.สุนีย์ สินธุเดชะ นักพูดและพิธีกรชื่อดัง ในวัย 87 ปี

หลาย ๆ คนคงรู้จักกับ อาจารย์แม่ รศ.ดร.สุนีย์ สินธุเดชะ คุ้นหน้า คุ้นตาและจดจำน้ำเสียงกันได้เป็นอย่างดี ถือเป็นอาจารย์ นักพูด วิทยากรชื่อดังที่ได้รับความนิยมอย่างมากในอดีต

เราได้เห็นกันบ่อย ๆ บนจอโทรทัศน์ แต่พอเมื่ออาจารย์มีอายุมากขึ้นก็เริ่มรับงานน้อยลงวางมือทั้งงานพูดและงานบริหาร ซึ่งปัจจุบันท่านอายุเข้าปีที่ 87 แล้ว

ในโ ลกโซเชียลได้มีการเปิดเผยภาพปัจจุบัน ซึ่งอธิบายภาพดังกล่าวไว้ว่าปัจจุบันท่านอายุ 87 ปีแล้ว “รศ.สุนีย์ สินธุเดชะ… ครูบาอาจารย์ นักพูด พิธีกร ผู้บริหารสถานศึกษา ฯ อาจารย์เกิด 7 มกราคม 2479 …ปัจจุบันอายุ 87 ปีแล้วครับ ..#HappyBirthday7มกราคม2479”

สำหรับ รองศาสตราจารย์ สุนีย์ สินธุเดชะ เกิดวันที่ 7 มกราคม 2479 อดีตอธิการบดีมหาวิทย าลัยรัตนบัณฑิต อดีตอาจารย์ประจำสาขาวิชาการสอนภาษาไทย

ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทย าลัย อาจารย์สุนีย์ เคยร่วมงานการเมืองกับ ดร.พิจิตต รัตตกุล โดยเข้ารับตำแหน่งรองหัวหน้าพรรคถิ่นไทย ในปี พ.ศ. 2543 ต่อมาในปี พ.ศ. 2544 ได้ลาออกจากพรรคถิ่นไทย จึงได้ลดบทบาททางการเมืองลงไป

เริ่มมีชื่อเสียงมาจากการโต้วาทีที่จุฬาลงกรณมหาวิทย าลัยในช่วง 14 ตุลาและ 6 ตุลากับการโต้วาทีกับนักศึกษา โดยมีการโต้ที่เด็ดขาด เฉียบแหลม สามารถตอบโต้ได้ทุกคำค้านของฝ่ายค้าน

หยิบประเด็นใดมาก็สามารถโต้ได้หมด โดยอาจารย์เคยเป็นนักพูดประจำรายการทีวีวาที เป็นแขกรับเชิญยุคแรกกับรายการจันทร์กะพริบ รายการสี่ทุ่มสแควร์

และมักถูกเชิญให้ไปเป็นก รรมการตัดสินการพูดโต้วาทีหลายครั้ง เมื่ออาจารย์มีอายุมากขึ้นก็เริ่มรับงานน้อยลงวางมือทั้งงานพูดและงานบริหาร

ขอบคุณ : เฟซบุ๊ก Rbac News – มหาวิทย าลัยรัตนบัณฑิต , Sakon Ketkaew

https://bbmom.blog/?p=29750