“วัยเด็ก” เป็นวัยที่ร่างกายยังมีภูมิต้านทานโรคต่ำ จึงมีโอกาสที่จะได้รับเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายได้ง่าย โดยเฉพาะ โรคติดต่อในเด็ก ไม่ว่าจะเป็นโรคหวัด มือเท้าปาก สุกใส ตาแดง ท้องร่วง

โรคติดต่อในเด็กต่างๆ เหล่านี้จะติดต่อกันได้ง่ายขึ้นในสถานที่ที่เด็กจำนวนมากมาอยู่ร่วมกัน ดังเช่นสถานที่ดังต่อไปนี้

1.ศูนย์เด็กเล็ก

ศูนย์เด็กเล็กเป็นสถานที่ ที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคติดต่อในเด็กได้มากที่สุด เนื่องจากสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้ครอบครัวมีขนาดเล็กลง และด้วยความจำเป็นที่จะต้องออกไปทำงานนอกบ้าน พ่อแม่หรือผู้ปกครองหลายคนที่ไม่สามารถเลี้ยงดูบุตรหลานในระหว่างที่ตนไปทำงานได้จึงมักจะนำเด็กไปฝากยังศูนย์เด็กเล็กเพื่อช่วยเลี้ยงดู และเมื่อศูนย์เด็กเล็กเป็นสถานที่ที่มีเด็กมาอยู่ด้วยกันเป็นจำนวนมาก หากมีเด็กคนใดเกิดความเจ็บป่วยด้วยโรคติดต่อขึ้น ก็อาจส่งผลให้เด็กจำนวนมากต้องหยุดเรียนเป็นระยะเวลานานหลายวันติดต่อกัน หรืออาจถึงขั้นต้องประกาศปิดโรงเรียนเป็นการชั่วคราวไปเลยก็ได้

2.โรงเรียน

ดูเหมือนว่าโรงเรียนจะเป็นสถานที่ที่มีเด็กมาอยู่รวมกันมากที่สุด ซึ่งก็มีหลากหลายช่วงวัยตั้งแต่เด็กเล็กไปจนถึงเด็กโต แต่จะมีจำนวนมากน้อยเพียงใดนั้นขึ้นอยู่กับว่าเป็นโรงเรียน ขนาดเล็ก กลางหรือใหญ่เปิดสอนจนถึงระดับชั้นใด แน่นอนว่าการที่เด็กที่มาจากหลากหลายครอบครัวมาอยู่รวมกันเป็นจำนวนมากในที่เดียวกันนี้ ปัญหาตามมาที่พบได้บ่อย ๆ ก็คือปัญหาเรื่องความเจ็บป่วยจากการเป็นโรคติดต่อนั่นเอง โดยโรคที่มักพบเจอกันอยู่เสมอก็อย่างเช่น มือเท้าปาก ไข้หวัดใหญ่ ตาแดง อีสุกอีใส เป็นต้น ซึ่งการที่มีโรคติดต่อเกิดขึ้นในโรงเรียนอาจทำให้เด็กที่อยู่ร่วมห้องใกล้ชิดกับเด็กที่ป่วยอาจต้องหยุดเรียน หรือถ้าหากการแพร่ระบาดของโรครุนแรงมากก็อาจถึงขั้นต้องประกาศปิดเรียนกันเลยทีเดียว

3.ห้างสรรพสินค้า

ห้างสรรพสินค้าถือเป็นสถานที่อีกแห่งหนึ่งที่เป็นศูนย์รวมของผู้คนจำนวนมาก เนื่องจากห้างสรรพสินค้าเป็นแหล่งรวมของการทำกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นการทำธุรกรรม การช้อปปิ้งจับจ่ายใช้สอย การรับประทานอาหาร ชมภาพยนตร์ รวมทั้งการเล่นต่าง ๆ ของเด็ก ๆ โดยเฉพาะในช่วงวันหยุดที่พ่อแม่ผู้ปกครองมักจะพาบุตรหลานของตนมาสนุกสนานกับการเล่นเครื่องเล่นต่าง ๆ ที่ทางศูนย์การค้ามีไว้บริการ เช่น บ้านบอล บ้านลม เป็นต้น และการที่มีเด็กจำนวนมากที่พลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาเล่นเครื่องเล่นเหล่านี้แน่นอนว่าผลที่ตามมาก็คือโอกาสเสี่ยงที่เด็กจะได้รับเชื้อจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อต่าง ๆ ตามมา การพาเด็ก ๆ ไปเล่นเครื่องเล่นตามห้างสรรพสินค้าจึงเป็นเรื่องที่ผู้ปกครองจำเป็นที่จะต้องดูแลใส่ใจ หาวิธีป้องกันไม่ให้เด็กต้องเป็นโรคติดต่อตามมา

4.สนามเด็กเล่น

สนามเด็กเล่นนี่เรียกได้ว่าเป็นจุดศูนย์รวมของเด็ก ๆ โดยตรงเลยก็ว่าได้ และก็ดูเหมือนว่าในหลาย ๆ ที่จะไม่มีคนคอยดูแลในเรื่องการรักษาความสะอาดมากนัก เพราะฉะนั้นจึงเป็นง่ายมากที่การเล่นปีนป่ายหรือถือจับเครื่องเล่นต่าง ๆ ของเด็กจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เด็ก ๆ ได้รับเชื้อโรคต่าง ๆ โดยเฉพาะโรคติดต่อ พ่อแม่ผู้ปกครองจึงควรระวังในเรื่องของความปลอดภัยเพื่อป้องกันไม่ให้เด็กได้รับเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกาย

การดูแลป้องกันเพื่อไม่ให้ลูกน้อยต้องเป็นโรคติดต่อเป็นเรื่องสำคัญที่พ่อแม่ผู้ปกครองจำเป็นที่จะต้องใส่ใจซึ่งก็ทำได้โดยการให้เด็กล้างมือล้างมืออยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นตอนก่อนรับประทานอาหาร หลังจากเข้าห้องน้ำ เล่นกับเพื่อน ในช่วงที่มีโรคติดต่อระบาดก็ให้เด็กก็ให้เด็กสวมหน้ากากอนามัยเมื่อต้องไปโรงเรียนหรือออกนอกบ้านเพื่อป้องกันการได้รับเชื้อ การให้เด็กหยุดเรียนเมื่อมีอาการเจ็บป่วย หรือหลีกเลี่ยงที่จะพาเด็กไปในสถานที่ที่มีผู้คนแออัดเป็นต้น

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.