บุหรี่และแอลกอฮอล์ เสี่ยงมะเร็งช่องปาก!!

เรียกได้ว่าการดื่มของที่มีความร้อนมากๆนั้นจะกลายเป็นมะเร็งในช่องปากจริงหรือไม่!! โดยปัจบันนี้มีบทสรุปชัดว่ากินของร้อนทำให้เป็นมะเร็งช่องปาก แต่ตามหลักของร้อนที่ว่านั้นจะต้องมีอุณหภูมิสูงเป็นน้ำเดือด เช่น การดื่มน้ำเดือดโดยไม่รอให้เย็น ทั่วไปจะมีผลระคายเคือง เสี่ยงเป็นมะเร็งช่องปาก เกิดการติดเชื้อ และทำปฏิกิริยากับสารเคมีบางอย่างในปากจากสิ่งแปลกปลอมที่นำเข้าปาก

เมื่อเกิดระคายเคืองด้วยความถี่บ่อยครั้ง จะยิ่งทำลายเซลล์หรือเนื้อเยื่อในช่องปาก เกิดเป็นแผล และหากไม่ได้รับการรักษา จะนำไปสู่การติดเชื้อ หรือทำปฏิกิริยากับอาหารที่นำเข้าสู่ปาก โดยเฉพาะหากดื่มเหล้าหรือสูบบุหรี่ อันเป็นปัจจัยเสี่ยงในการเกิดมะเร็งทุกชนิด ยิ่งกระตุ้นให้เกิดความเสี่ยงมะเร็งมากขึ้น เห็นได้ชัดว่ามะเร็งช่องปากเกิดจากสารที่เผาไหม้ในบุหรี่และความร้อน

สำหรับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดมีผลทำให้เกิดมะเร็งได้ ตั้งแต่มะเร็งช่องปากจนถึงมะเร็งตับ เพราะสารในแอลกอฮอล์จะรบกวนต่อการเผาผลาญอาหารของเซลล์ เปลี่ยนโครงสร้างของเซลล์ได้ แต่เฉพาะของร้อนอย่างเดียวจะทำให้เกิดมะเร็งช่องปากนั้น อย่างที่บอกว่ามีการศึกษาถึงความเสี่ยง แต่ผลการศึกษายังไม่มีบทสรุปชัดเจนว่าของร้อนจะเป็นสาเหตุหลัก

ส่วนสาเหตุหลักของคนเอเชียที่เป็นมะเร็งช่องปาก อันดับแรกเกิดจากบุหรี่และแอลกอฮอล์ หมาก และช่องปากได้รับความระคายเคืองบ่อยครั้ง เช่น การใส่ฟันปลอมไม่ถูกหลัก เกิดบาดลิ้นหรือเหงือกจนเป็นแผล วัสดุอุดฟันมีการขยับเขยื้อนเกิดเป็นแผล หากไม่ได้รับการดูแลรักษาต่อเนื่อง แผลอาจกลายเป็นมะเร็งช่องปากได้ รวมถึงพบว่ามีการติดเชื้อเอชพีวีไวรัสมีส่วนเกี่ยวข้องด้วย

ขอบคุณที่มา สสส